Αρχική

 

Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής

 

 

 Στο γραφείο μας παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, κλινικής παρέμβασης και συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά. Τα αιτήματα που απευθύνονται σε εμάς πλαισιώνονται διεπιστημονικά από συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων ψυχιάτρους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης και μετά από ψυχολογική εκτίμηση των συμπτωμάτων, οι ψυχολόγοι και οι συνεργάτες του Δικτύου συμπράττουν για την πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αιτημάτων και αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας παρακαλούμε επισκεφθείτε την κατηγορία «υπηρεσίες» στο αρχικό μενού.