Εκπαίδευση Ενηλίκων

 

 

  • Συμβουλευτική και φροντιστηριακή υποστήριξη φοιτητών
  • Υποδοχή και υποστήριξη φοιτητών ψυχολογίας στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης
  • Εποπτεία φοιτητών στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών στους τομείς των κοινωνικών επιστημών
  • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων
  • Υλοποίηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων