Κλινική Ψυχολογία

 

 

  • Αντιμετώπιση χρόνιων ψυχικών διαταραχών
  • Ψυχολογική υποστήριξη και διαχείριση χρόνου ατόμων τρίτης ηλικίας
  • Υποστήριξη σε ζητήματα εξαρτήσεων (ουσίες, αλκοολισμός, εθισμός στο διαδίκτυο, κ.τ.λ.)

Σε συνεργασία με εξειδικευμένες κλινικές