Συμβουλευτική Υποστήριξη

 

 

  • Ατομική Συμβουλευτική(δια ζώσης και εξ αποστάσεως)
  • Διαχείριση καταστάσεων ψυχολογικής και ενδοοικογενειακής κρίσης
  • Συμβουλευτική Οικογένειας
  • Συμβουλευτική σε ανήλικους με παραβατική συμπεριφορά
  • Ομαδική Συμβουλευτική
  • Εμψύχωση και πλαισίωση Σχολών Γονέων
  • Ομάδες Εφήβων