Ψυχοπαιδαγωγική Υποστήριξη

 

 

 • Έγκυρη αξιολόγηση γενικών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
 • Ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη μαθητών
  • Παρέμβαση σε περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών στα γαλλικά
 • Συμβουλευτική σε ζητήματα σχολικής ψυχολογίας (Bullying, Θέματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον κλπ.)
 • Δημιουργική απασχόληση & διαχείριση χρόνου παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
  • Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στα γαλλικά
 • Ολιγομελείς ομάδες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου και ομιλίας

Σε συνεργασία με λογοθεραπευτή